Protestants Centrum G.O.U.D. 
De Kerk

 

Het kan dus wel

 

Verstandig geloven.

Geloven in iets dat je niet ziet, niet kunt aanraken en niet kunt ruiken en

daarbij toch je verstand blijven gebruiken.

Het kan wel...

 

Veel mensen die geloven in God, in waarheid die van buiten onze existentie op ons afkomt en in een mens die goddelijk was of werd op aarde, menen dat verstand en geloof niet samengaan. Je gelooft iets of niet. En als datgene dat je gelooft niet overeenkomt met wat je verstand zegt, dan heb je een conflict dat heel simpel wordt opgelost: het verstand wordt uitgezet.

 

Maar dat willen wij dus niet.

 

Als wij geloven (en dat doen we) dat God aan het begin van alle leven staat en dat Hij (of Zij, zo je wil) de mens geschapen heeft, dan heeft God ook de mens de mogelijkheid gegeven om na te denken. Waarom zouden we dan onze hersenen niet mogen gebruiken? Sterker nog, je zou het als een opdracht van God kunnen zien om niet zomaar alles voor waar aan te nemen. Misschien is het wel onze opdracht om zogenaamde waarheden te beoordelen doorheen het filter van ons denken.

 

Wij mensen zitten prachtig in elkaar. We zijn in staat om achter de oppervlakkige werkelijkheid een wereld te schouwen die ons bestaan zin geeft en in een hoopvol licht stelt. Tegelijkertijd kunnen we de meest ingewikkelde theorieën bedenken en verbanden leggen tussen allerlei zaken die zich in de werkelijkheid voordoen. Met andere woorden: we zijn zowel spirituele wezens als nuchtere onderzoekers van de wereld zoals wij die waarnemen. We kijken op en achter ‘de dingen’. We ontbloten structuren en verbanden en ontdekken de wereld stukje bij beetje in haar functioneren, terwijl we er tegelijkertijd van houden om dezelfde wereld te versluieren en mysteries te laten bestaan.

 

We hebben beide nodig: mysterie en nuchtere kennis. Onderzoeken en ondergaan. Een relationele God en natuurwetten. Voorspelbare structuren van oorzaak en gevolg afgewisseld met de (liefdevolle) grilligheid van een goddelijke wereld.

 

 

1 / 2

 

Verstandig geloven