Protestants Centrum G.O.U.D.
Artikelen

Klimaatgeloof als nieuwe religie

De meest gehoorde opvatting is dat de aarde opwarmt door toedoen van de mens. Wij moeten onze manier van consumeren aanpassen, anders dreigen we allemaal ten onder te gaan. Dit apocalyptische beeld van een op handen zijnde verwoesting van onze wereld heeft niet alleen grote overeenkomsten met religieuze overtuigingen, maar is mijns inziens gewoon niet waar.

 

Dit artikel, dat verschenen is op ons protestantse blog en dat u hieronder kunt aan klikken, geeft een overzicht van de feiten die de opwarmingsthese tegenspreken, van de overeenkomsten tussen de theorie en religie als ook een pleidooi voor een eerlijk en open debat.

Het klimaat als een nieuwe religie

 

Kerk:

Restauratie of vernieuwing?

 

De kerken staan voor grote uitdagingen in deze tijd. De secularisatie heeft flink huisgehouden de afgelopen 40 jaar en voor de meeste mensen in de Westerse landen heeft de kerk en het christelijk geloof een irrelevante inhoud gekregen, hoogstens gevoed door een verre resonantie van wat het ooit aan betekenis gehad heeft. Nochtans is onze hele samenleving en onze manier van denken nog steeds gebaseerd op het christelijke gedachtegoed, al zullen velen dit trachten te ontkennen. De positie die de kerk heeft gehad als aangever en grenzensteller van morele waarden is echter verloren gegaan en ze mengt zich nu nog slechts vanaf de zijlijn in het ‘maatschappelijk debat’. De kerk is, zoals dat heet, gemarginaliseerd en dreigt dit in de komende decennia nog meer te doen. De tijd waarin de kerk bepaalde wat mensen moesten denken en wat men als goed of fout diende te kwalificeren is voorbij en dat is misschien ook niet zo heel erg. Wel kwalijk, in mijn ogen althans, is dat met de afkalving van de invloed van de kerk in de samenleving ook haar verhaal verloren dreigt te gaan. Dat verhaal dat in al onze genen zit en dat vertelt over liefde, verdraagzaamheid en verbondenheid. Zou het kunnen dat dit verhaal over enkele generaties volledig verdwenen zal zijn omdat het niet meer wordt doorgegeven? En wat komt er dan in de plaats?

 

Klik hier voor de rest van het artikel

Waarom moslims afstand moeten nemen van terreurdaden gepleegd in naam van de Islam

 

Een paar jaar geleden was er een film gemaakt door dhr. Wilders, partijleider van de PVV in Nederland, waarin een duidelijk standpunt werd ingenomen over de Islam. Het filmpje, Fitna geheten (‘strijd’), is een aaneenschakeling van terreurdaden gepleegd door mensen die zeggen te handelen in naam van de Islam. De bedoeling van het filmpje was om mensen te waarschuwen voor het intrinsieke kwaad dat de Islam in zich draagt.

Klik hier voor de rest van het artikel