Protestants Centrum G.O.U.D. 
De Kerk
contact kerk
Agenda
VPKB
agenda
Bijbelse 
preken
teksten &
gebeden
verstand 
& geloof
Foto’s 
gebouw
²
oecumene

                                                                                                                                                                                       

contact kerk

             

             

             

       

Kerk

Zomersluiting

 

De kerk is gesloten van 4 juli tot 30 juli.

 

Eerste eredienst weer op 31 juli.

Contact

Bij dringende gevallen kunt u contact opnemen met mevr. Anne Naessens,

Tel. 0474 772 770